» άλλος τόπος…..άλλος τρόπος……άλλος  χρόνος….
ίδιο βλέμμα……..ίδιο χαμόγελο……ίδια καρτερία…….»