-αχαρτογράφητα νερά…..
-ναι καλά μην τρελαίνεσαι όλα αυτό ήταν κάποτε,
η διαδικαδία χαρτογράφησης παραμένει σπουδαία
ενδιαφέρουσα και στα χέρια των ανθρώπων…
-μα είναι επικίνδυνα…
-πάντα ήταν κι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να βρίσκει
νέους δρόμους, νέους τρόπους, νέες μορφές
-ήταν ανάγκη τώρα; καλά δεν ήμασταν;
-ξέρω γω; εσύ τι λες; ήμασταν καλά;
Marthious