Κατηφόρισαν οι ώχρες στο Αιγαίο
κι έγινε η εικόνα έρωτας…..θαρρώ
Γι αυτό ίσως να είμαστε έτσι…..
σίγουροι, με ρίζες βαθιές
κι ας παίζουμε με 48 φύλλα,
σε τούτο τον τόπο οι άσσοι
απόντες πάντα…