Δεν θέλει και πολλά…
Μια ώχρα στα σκαλιά…
αυτά τα χωρίς κόχες…
έναν ασβεστωμένο τοίχο …
δυο βότσαλα ριγμένα ανάκατα…
έναν χρυσό ήλιο…
την ηχώ απ. το κύμα του Αιγαίου…
το μπλε τ’ ουρανού…
μια αγάπη ΚΑΙ έναν έρωτα…
Κάπου εκεί στη γωνιά είναι η ευτυχία…