-το κατόρθωσε τελικά; σ’ έβγαλε από πάνω του;
-ναι, ναι, τα κατάφερε μια χαρά, εύκολα θα σου έλεγα…
-μπράβο μπράβο…και του έμεινε κάτι άραγε…
-αμέ…ρόλοι άπειροι να φορέσει
-άσε τους ρόλους…σε αλήθεια αν του έμεινε κάτι αναρωτιέμαι
-δεν την αντέχει την αλήθεια του ο κόσμος του…