«…οικογένεια
είναι το βλέμμα του πατέρα
πάνω της,
αυτό το” νιάζομαι”
όλα τ΄άλλα είναι κοινωνικά συμβόλαια
τροχοπέδη και απαξίωση
της δύναμης του ανθρώπου
στην ικανότητα και το δικαίωμα του
στην αυτοδιάθεση
θαρρώ ….. πάντα”
Marthious