Εμείς εδώ γύρω 
με τις πόρτες είμαστε έτσι κι αλλιώς…
τις κλειστές 
και τα μαγικά μυστικά τους….
μα και τις ανοιχτές 
με μονόδρομο τον ανοιχτό ορίζοντα…