-Πολλά στοιχεία δεν έχει στο πλάνο;
-Ναι και το νου σου
δεν το λένε εικόνα ζωή το λένε,
όχι το λέω γιατί κατάλαβες;
μπερδεύεσαι καμιά φορά 
και την περνάς μονοσήμαντα
και όχι τίποτα
αλλά κρίμα είναι ….ε;
Marthious