-είναι όλος ο κόσμος στα χέρια μου?
-μπορεί και να είναι,
ο δικός σου κόσμος είναι σίγουρα
-έχω το τιμόνι πα να πει?
-το χεις ναι, μα και συνεπιβάτες έχεις
και μια μόνο διαδρομή να διανύσεις,
γιαυτό μην την σπαταλήσεις,
διάλεξε τη θέα και το πλήρωμα σου.