-Κάτι λείπει;
-Κάτι λείπει ναι…
-Συγκεκριμένο ή 
μια κατάσταση wanna be
-Πιο συγκεκριμένο πεθαίνεις…
-Μια χαρά!
-Που λείπει;
-Που μπορεί να δημιουργεί 
αυτή την ανάγκη
να σταματήσει το χέρι σε ένα πόμολο
και να το χαϊδέψει …
με αυτή την αίσθηση απουσίας…
Marthious