-της γυναίκας σήμερα
-ναι
-μα που είναι οι ρόλοι της; όλα άδεια είναι
-τους φοράει
-όλους; συγχρόνως;
-ναι, βολεύει καλύτερα είναι τόσες οι ανάγκες μέσα στη μέρα
που δεν έχει την πολυτέλεια να αλλάζει σαν άνθρωπος …
Marthious