Με αυτούς τους χτύπους
η καλημέρα σήμερα παίδες,
των πλήκτρων
Που αποτυπώνουν τα άυλα
και τους δρόμους τους αφήνουν 
στον καθένα ξεχωριστά
για να τους βαδίσει
Χωρίς δεδομένο οπτικό πεδίο,
η ανάγνωση παραμένει
η προσωπική υπόθεση του καθενός
να ερμηνεύσει μια ιστορία
Αλλά και το μοναδικό στοίχημα του δημιουργού
να βγάλει από τον αναγνώστη
την καλύτερη εκδοχή της ιστορίας του
καμιά φορά ξεπερνώντας αυτή την ίδια την δημιουργία……..