– εδώ είμαι ακόμα
-θα σου μοιάσω
-δεν θέλω να μου μοιάσεις, θέλω να κάνεις καινούργια
να βρεις νέους δρόμους
-θα σου μοιάσω στον τρόπο που βαδίζεις τους δρόμους σου
-στον τρόπο;
-ναι, γιατί το κάνεις με το πάθος της δικής μου ηλικίας, ακόμα
Marthious