-Πάλι το βρήκαν το μωρό νυχτιάτικα, 
μέσα στην έρημο, αυτοί οι μάγοι;
-Πάλι ναι, πάντα θα το βρίσκουν….
-Επειδή είναι μάγοι;
-Επειδή κείνο κει το αστέρι 
λάμπει για όλους μας κει πάνω
και βοηθά τα σκοτάδια μας
-Θρησκευτική η διάθεση;
-Ανθρώπινη βαθιά……
Marthious