Αυτή η φινέτσα της εικόνας?
Αυτή η ηρεμία και
η αναμονή του θετικού?
Δεν ξέρω που είναι.
Εδώ γύρω πάντως
στη θέση της καλής πίστης,
της ελπίδας για το αύριο,
της δύναμης για δουλειά και προσπάθεια
δείχνει να επικρατεί η αίσθηση του βιασμού,
η κούραση κι αυτή η γεύση του μάταιου…
Marthious