Σήμερα οι πόρνες πλένουν τα πόδια των θεών…..
σπουδαία μέρα……μέρα συγχώρεσης…..
Βιβλίο γράφεις, βιβλία…..μην πω….
για τη συγγνώμη και ποιος οφείλει σε ποιόν
για τη συμπόνια και ποιος συμπάσχει με ποιόν
για την δύναμη και ποιος την κατέχει
για την εκπόρνευση και τι ασφαλές να την ορίζεις επ’ ακριβώς,
έτσι, που να την διακρίνεις εύκολα
και να θολώνει η δική σου τοιαύτη ……
Καλησπέρα παίδες και ψυχραιμία στον λιθοβολισμό
τις περισσότερες φορές τον αξίζουμε στα ίσα με τις πόρνες…..
Κι ας μην διακρίνεται με πρώτη ματιά
στις καλά οχυρωμένες κοινωνίες
της υποκρισίας και των ιερατείων.