Τεσσαρακοστή….της κάθαρσης από σήμερα,

της διαδικασίας της…..στο νου και το κορμί,

Για τους χριστιανούς κρατά 40 μέρες

για όλους  κρατά  τόσο και με εκείνο τον τρόπο

που ορίζεται κάθε φορά από τις θρησκείες των λαών…

Χρόνια πολλά……λοιπόν

στην διαδικασία  της στέρησης

με σκοπό την ανανέωση και την καθαρότητα…..