-Ο έρωτας, σαν υπάρχει δεν έχει αδιέξοδα,
βρίσκει τρόπους, χρόνους, χώρους….
– Η αγάπη το κάνει αυτό, αυτή δεν έχει αδιέξοδα,
ποτέ δεν είχε και ποτέ δεν θα έχει….
-Όχι ο έρωτας;
-Ο έρωτας είναι ο ορισμός του αδιεξόδου…..