Καλημέρα…..
στο ανύπαρκτο πια….
της καλής εικόνας, αν μη τι άλλο…
Καλά που μας ανήκει μόνο το παρόν
και δεν σκέφτεσαι πια το μέλλον
γιατί σαν σκέφτεσαι
υποχρεωτικά συγκρίνεις με το παρελθόν
και δεν ξέρω το κέρδος μας τελικά.
Ηλεκτρονικά σχολεία ετοιμάζουν
γεννετικές παρεμβάσεις καθώς επίσης
μια χαρά μπρε….
Ο έρωτας μας έμεινε …. στους παλιούς κι αυτός
γιατί οι νέοι δεν έχουν και χρόνο πια….
πολλά τα apps στα κινητά που να τρέχεις….
Marthious