Διαφήμηση
Διαφήμηση

Γιατί εμείς τα καράβια μας σαν χρειαστεί
τα περνάμε και πάνω απ’ τα βουνά για να συνεχίσουμε τον δρόμο μας,
σαν χρειαστεί